Logo VA Wit

VERGROOT JE KENNIS EN ONTWIKKEL JE VAARDIGHEDEN

De Vrijwilligers Academie is een dienst van de Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar

Trends en toekomst

‘We hebben absoluut geen reden om ons zorgen te maken’  zegt Lucas Meijs, hoogleraar vrijwilligerswerk, over de vrijwillige inzet in ons land. Is dat ook zo?

Trend 1: Groei in diversiteit en veelzijdigheid, de ‘nieuwe’ vrijwilliger?
Er komen steeds meer verschillende typen organisaties, steeds meer vormen van vrijwillige inzet en nieuwe manieren van communiceren. Vrijwilligers willen er ook iets voor zichzelf aan over houden: werkervaring opdoen, kennis en vaardigheden verwerven, een netwerk opbouwen. Organisaties zullen hier op moeten inspelen, anders lopen ze de kans dat goede en gemotiveerde vrijwilligers niet in hun organisaties willen komen werken.

Trend 2: Grenzen aan vrijwillige inzet worden opgezocht
De gemeente rekent meer op de zelfredzaamheid van de inwoners. in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of de Participatiewet. Actief burgerschap, burgerinitiatieven en burgerplicht, er wordt op meer manieren een beroep gedaan op mensen dan vroeger.

Trend 3: Open netwerken
Een nieuw type organisatie duikt vaker op: de open netwerken. Deze netwerken worden opgericht door de generatie twintigers en dertigers. De netwerkgeneratie wil het anders. Daarom richten ze zelf organisaties op die tegemoet komen aan hun behoefte aan flexibiliteit, snelheid, professionaliteit, vrijheid en efficiëntie.

Trend 4: Grotere verplichtingen?
Met de inzet van (zorg)vrijwilligers en de groeiende behoefte aan (zorg)mentoren komt ook een discussie los rond ethische vraagstukken. Deze vrijwilligers zijn immers niet geschoold zoals beroepskrachten. Wat kan en mag er van hen verwacht worden, welke grenzen moeten we trekken?

Trend 5: Professionalisering
Het vrijwilligerswerk professionaliseert. Er worden steeds meer eisen gesteld aan zowel de organisaties als aan de vrijwilligers. Dat betekent dat er meer aandacht komt aan het geven van cursussen en trainingen aan vrijwilligers en dat er gekeken wordt naar startkwalificaties. Ook aan de organisaties worden meer eisen gesteld.

Trend 6: Maatschappelijk betrokken ondernemen
Steeds meer mengvormen ontstaan in het vrijwilligerswerk. Bedrijven werken samen met non-profit vrijwilligersorganisaties om een gezamenlijk maatschappelijk doel te realiseren. Maatschappelijk betrokken ondernemen is populair. In onze regio houdt Stichting De Waaier zich bezig met maatschappelijk betrokken ondernemen. Voor meer informatie: www.de-waaier.nl

Trend 7: Social Media
Digitale technologie is niet meer weg te denken. Smartphones zijn dagelijkse gebruiksvoorwerpen, net als laptops, tablets enz. App’s, website’s en social media zijn heel gewoon, vooral voor jongere mensen. Naast een eigen website worden Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram enz. gebruikt om nieuwe vrijwilligers te werven, te netwerken, nieuws en informatie te vergaren en te verspreiden. Maar ook worden deze middelen gebruikt om de eigen achterban te informeren en te enthousiasmeren.

Over de toekomst van vrijwilligerswerk in Nederland zijn verschillende onderzoeken en rapporten verschenen.  Meer weten? Kijk op www.movisie.nl