Search Menu

Online leren

Thuis achter de computer of met de laptop op schoot online een cursus volgen?   Het kan!

1. Fondsenwerving
De online cursus fondsenwerving van het VSBfonds helpt je op weg bij het vinden van financiering van jullie project. Of je vrijwilliger bent of penningmeester, werkzaam bent in een professionele organisatie of enthousiast meedoet in je buurt, iedereen wil toch weten hoe fondsenwerving een succes wordt?
Ga hier naar de cursus.

2. Vrijwilligers vinden en binden
Voor vrijwilligersorganisaties is het vaak een hele kunst om genoeg vrijwilligers te vinden die goed in de organisatie passen. En om deze vrijwilligers actief en gemotiveerd te houden. De gratis online cursus Vinden en Binden van vrijwilligers kun je eenvoudig thuis achter je computer volgen en duurt ongeveer 50 minuten. Door interactieve vragen te beantwoorden krijg je direct feedback op de gemaakte keuzes. De antwoorden worden verwerkt in een persoonlijk actieplan. Zo heb je na afloop direct een plan van aanpak om het geleerde in de praktijk toe te passen.


3. Online IVA met certificaat voor barvrijwilligers
Via de website van NOC*NSF kun je online een IVA volgen. De Drank- en Horecawet vereist dat er altijd een barvrijwilliger aanwezig is die een instructie verantwoord alcohol schenken (IVA) heeft gevolgd op tijden dat er alcohol wordt geschonken in een (sport)kantine.  Op de site staat wat een potentiële barvrijwilliger moet weten om verantwoord alcohol te kunnen schenken. Wanneer de barvrijwilliger deze informatie tot zich heeft genomen wordt zijn kennis getoetst d.m.v. een test van 20 vragen. Bij het succesvol afronden van de test kan de barvrijwilliger direct een certificaat uitprinten en krijgt hij of zij er bovendien nog 1 gemaild.

Klik hier voor de instructie als je sportvrijwilliger bent.
Deze online instructie is ook beschikbaar voor vrijwilligers die in een andere branche vrijwilliger zijn, zoals een wijk- of buurtcentrum. Klik dan hier.

4. Verkeersregelaar bij sportevenementen
Bij een groot sportevenement zijn ook verkeersregelaars nodig. Het zijn vaak vrijwilligers die deze taak op zich nemen. Volgens de Regeling verkeersregelaars 2009 moeten eenmalige evenementenverkeersregelaars een standaard instructie volgen welke door de politie wordt gegeven. Vanaf nu is er de Instructie Evenementenverkeersregelaar. Deze E-learning vervangt de klassikale instructie die door de politie door het hele land werd gegeven. De E-learning is gratis voor verkeersregelaars t.b.v. niet-commerciële (zonder winstoogmerk) sportevenementen én voor commerciële sportevenementen die onder auspiciën van de volgende organisaties worden georganiseerd: KNVB, KNMV, NTFU, KNWU, KNSB, NWB, KNBLO en de Atletiekunie.

5. Internetcursus "DementieDeBaas!"
De website Dementiedebaas.nl heeft in 2010 een internationale prijs gewonnen voor de meest veelbelovende psychosociale interventie. DementieDeBaas! is een cursus op internet voor mantelzorgers van mensen met dementie die het gevoel hebben dat zij de situatie niet de baas zijn en zich door de zorg belast voelen. In de cursus leer je onder andere hoe je om kunt gaan met probleemgedrag, hoe belangrijk het is tijd voor jezelf te nemen, hoe je je grenzen aangeeft en hoe je hulp kunt vragen. Je wordt hierbij persoonlijk begeleid door een professionele hulpverlener. De cursus bestaat uit acht lessen van ongeveer dertig minuten en een herhalingsles na een maand. Daarnaast maak je ook huiswerkopdrachten en een zorgdagboek. De cursus wordt in de meeste gevallen vergoed door je ziektekostenverzekeraar.