Betrouwbaar en veilig

Wij vinden het belangrijk dat het samenbrengen van vraag en aanbod op onze website op een veilige en betrouwbare manier gebeurt. Hier speel je als gebruiker ook een grote rol in.

Wat doen wij?
Om de betrouwbaarheid en veiligheid op Alkmaarvoorelkaar.nl te vergroten doen wij het volgende:

1. Controle profiel
Wanneer een gebruiker zich aanmeldt op Alkmaarvoorelkaar.nl controleren wij de gegevens die zijn ingevuld in het profiel. Bij onvolledigheden en twijfelgevallen wordt er contact opgenomen met de gebruiker en het profiel (mogelijk) tijdelijk afgesloten.

- Wanneer een gebruiker is aangesloten bij een organisatie of vereniging, zie je dit terug in zijn/haar profiel.

2.. Dagelijkse controle
Alkmaarvoorelkaar.nl is aangesloten bij NLvoorelkaar/ Zorgvoorelkaar. Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar en NLvoorelkaar controleren dagelijks alle geplaatste hulpvragen, hulpaanbod en alle mailwisselingen. Bij activiteiten die niet voldoen aan onze algemene voorwaarden nemen wij contact op.

3. Service
Wij controleren dagelijks of gebruikers hulp nodig hebben met hun vraag. Dit gebeurt natuurlijk altijd in samenspraak met de gebruiker.

4. Wekelijkse controle gebruikers
NLvoorelkaar controleert wekelijks de aangemelde gebruikers. Hierbij wordt gekeken naar leeftijd en incomplete accounts. Bij vragen wordt contact opgenomen met de gebruiker en kan een gebruiker (tijdelijk) op niet-actief worden geplaatst, tot de benodigde gegevens verkregen zijn.

5. Helpdesk
Voor vragen of opmerkingen over de betrouwbaarheid en veiligheid van de website Alkmaarvoorelkaar.nl zijn onze medewerkers natuurlijk altijd bereikbaar. Via alkmaarvoorelkaar@vcra.nl of telefonisch via 072-5191600.

6. Schending voorwaarden
Wanneer gebruikers zich niet gedragen volgens de opgestelde voorwaarden wordt deze persoon gewaarschuwd en behouden wij ons het recht voor om de betreffende gebruiker van de website te verwijderen.

7. Referentiesysteem
Bij een match tussen twee gebruikers kan gevraagd worden om een referentie te plaatsen. Deze referenties zijn te lezen door andere gebruikers. Zo wordt er een betrouwbaar referentiesysteem opgebouwd.

8. Onderzoek
Alkmaarvoorelkaar.nl is aangesloten bij NLvoorelkaar.
In een jaarlijks onderzoek vraagt NLvoorelkaar feedback van alle gebruikers met betrekking tot betrouwbaarheid en veiligheid. Met deze feedback gaat NLvoorelkaar vervolgens zo snel mogelijk aan de slag.

9. Aansprakelijkheid
- Wanneer je als vrijwilliger aan de slag gaat bij een organisatie, ben je in de meeste gevallen verzekerd voor de risico's en aansprakelijkheden die komen kijken bij het uitvoeren van de taken. Meer informatie

- Ga je als vrijwilliger bij iemand thuis aan de slag? Neem dan contact op met je eigen (aansprakelijkheids)verzekering. Je kunt aangeven dat je vrijwilligerswerk bij een ander verricht en bent zo kosteloos verzekerd in deze situatie. Hetzelfde geldt voor degene die de hulp ontvangt; ook hier is het aan te raden een melding te maken bij de verzekeringsinstelling. Zo ben je beiden verzekerd van een veilige situatie.

- Vervoer je personen? Denk dan aan een inzittendenverzekering. Word je vervoerd informeer dan of deze verzekering is afgesloten.

10. Privacy
Als gebruiker van Alkmaarvoorelkaar.nl wordt je privacy beschermd:
- alleen je voornaam en de cijfers van jouw postcode (dus op wijkniveau, niet op straatniveau) zijn zichtbaar voor andere gebruikers. De postcode is nodig om te weten in welke stad of wijk je hulp vraagt of biedt en om zo matches te realiseren.

- je kiest zelf of je zichtbaar wilt zijn met je hulpvraag of –aanbod, of dat je liever reageert op een ander. Uit ervaring weten we dat het plaatsen van een hulpvraag vaker leidt tot een match.

- mailwisselingen tussen gebruikers vinden versleuteld via de website plaats. Een e-mailadres wordt dus niet vrijgegeven, alleen wanneer je dat zelf wilt.

Lees meer hierover in het privacy statement.

Waar moet je zelf op letten?

Wanneer je als gebruiker op Alkmaarvoorelkaar.nl met een andere gebruiker in contact komt, ben je zelf verantwoordelijk om dit contact op een prettige manier te laten verlopen. Je bepaalt zelf of je met de andere gebruiker in contact wilt komen en of je een afspraak gaat plannen. Lees ook de speciaal door ons opgestelde tips goed door wanneer je gebruik maakt van onze website.

Wij vragen onze gebruikers ook zich te houden aan de nettiquette; de algemene richtlijnen en gedragsregels voor het gebruik van internet. Houd ook online dezelfde gedragsstandaard aan als in het gewone leven. Bijvoorbeeld: wanneer je een reactie krijgt, beantwoord deze dan ook weer. Ook als de reactie niet interessant of relevant is.

Maak gebruik van de mogelijkheid om referenties te geven!