Hoe werkt het?

Hoe werkt het?


1. Ben je vrijwilliger en op zoek naar vrijwilligerswerk?
Ga naar hulp aanbieden
Bekijk hulpaanvragen
Je kunt nu kiezen wie je wilt helpen (een persoon, een persoon via een organisatie of een organisatie). Tevens kun je aangeven wat je leuk vindt.

2. Ben je vrijwilliger en wil je je aanbieden voor vrijwilligerswerk (profiel online zetten)?
Ga naar hulp aanbieden
Registreren
Vul hier in wat je rol is, wie je bent en wat je wilt doen

3. Ben je een contactpersoon van een organisatie en ben je op zoek naar vrijwilligers?
Ga naar hulp vinden:
a. Plaats een hulpvraag (vacature) namens een organisatie
b. Of bekijk het hulpaanbod, zie hier wie zich als vrijwilliger aangeboden heeft

4. Ben je contactpersoon van een organisatie en biedt je diensten aan?
Ga naar hulp aanbieden
Meld je aan en plaats hulpaanbod
Vul je postcode in en vink de categorie(ën) aan waar jouw aanbod mee te maken heeft.

5. Ben je een particulier en heb je hulp nodig?
a. Ga naar hulp vinden en bekijk het hulpaanbod of
b. Ga naar hulp vinden en plaats een hulpvraag voor jezelf, familie of vrienden

Service
De medewerkers van de Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar controleren alle activiteiten op Alkmaarvoorelkaar en zullen bij onvolledigheid of bij twijfel altijd even contact opnemen. Ook zullen zij contact opnemen als er na een bepaalde periode geen acties plaatsvinden die kunnen leiden tot een succesvolle match.

Elkaar gevonden?
Alkmaarvoorelkaar.nl zorgt voor een veilige, betrouwbare en anonieme omgeving om online met elkaar in contact te komen. Je kiest zelf hoe je daarna verder wilt. Tip van Alkmaarvoorelkaar.nl: een kennismakingsgesprek is een logische vervolgstap. Hierin ontdek je of het klikt en kun je elkaars wensen en behoeften bespreken. Alle tips lees je hier!

Ondersteuning?
Heb je geen computer, heb je hulp nodig bij het plaatsen van een vraag of heb je hulp nodig bij het vinden van passend vrijwilligerswerk? Neem dan telefonisch contact met ons op via 072 5191600. De medewerkers van de Vrijwilligers Centrale zijn iedere werkdag van 9.00 uur tot 17.00 uur bereikbaar voor advies. Je kunt ook een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek op ons kantoor. Speciaal voor de gemeente Bergen is er een wekelijks inloopspreekuur op donderdagmiddag in de bibliotheek in Bergen.

Alkmaar
Bagijnenstraat 11
1811 KA Alkmaar
072 5191600
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

Bergen
Inloopspreekuur
Bibliotheek Kennemerwaard|
Locatie Bergen
Dreef1
Donderdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur

Vragen?
Kijk voor de antwoorden op de meest gestelde vragen even bij Veelgestelde Vragen.