Hulp aanbieden

Ben je vrijwilliger en op zoek naar vrijwilligerswerk?
Ga naar hulp aanbieden
Bekijk hulpaanvragen
Je kunt nu kiezen wie je wilt helpen (een persoon, een persoon via een organisatie of een organisatie). Tevens kun je aangeven wat je leuk vindt.

Ben je vrijwilliger en wil je je aanbieden voor vrijwilligerswerk (profiel online zetten)?
Ga naar hulp aanbieden
Registreren
Vul hier in wat je rol is, wie je bent en wat je wilt doen

Ben je contactpersoon van een organisatie en bied je diensten aan?
Ga naar hulp aanbieden
Plaats hulpaanbod
Vul je postcode in en vink de categorie(ën) aan waar jouw aanbod mee te maken heeft.

Ondersteuning? 
Heb je geen computer, heb je hulp nodig bij het plaatsen van een vraag of heb je hulp nodig bij het vinden van passend vrijwilligerswerk? Neem dan telefonisch contact met ons op via 072 5191600. De medewerkers van de Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar zijn iedere werkdag van 9.00 uur tot 17.00 uur bereikbaar voor advies. Je kunt ook een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek op ons kantoor.

Alkmaarvoorelkaar.nl zorgt voor een veilige, betrouwbare en anonieme omgeving om online met elkaar in contact te komen. Je kiest zelf hoe je daarna verder wilt. Tip van Alkmaarvoorelkaar.nl: een kennismakingsgesprek is een logische vervolgstap. Hierin ontdek je of het klikt en kun je elkaars wensen en behoeften bespreken.