Wat zijn dat?

Algemene informatie
Bewonersonderneming is een term die je de laatste jaren steeds vaker hoort. Net als Bewonersinitiatief trouwens. Informatie over bewonersinitiatieven vind je elders op onze website. Hier gaat het over bewonersondernemingen.

Er zijn verschillende definities voor een bewonersonderneming. De gemeente Alkmaar hanteert deze: “Een bewonersonderneming is een wijk/buurtgerichte organisatie, door bewoners gestuurd, die zich richt op de instandhouding en verbetering van het sociale klimaat èn de economie van de buurt/wijk.”

Een bewonersonderneming werkt bij voorkeur vanuit een accommodatie, een herkenbare plek. Het geld dat wordt verdient met de activiteiten van de onderneming, komt ten goede aan de wijk/buurt en haar bewoners. In de praktijk wordt een bewonersonderneming grotendeels door vrijwilligers draaiende gehouden.

Bewonersondernemingen in Alkmaar zijn begonnen in 2012. Het ging in eerste instantie om de toenmalige wijk- en buurtcentra. Zij kregen minder subsidie moesten naar een andere bedrijfsvoering en naar andere bronnen van inkomsten kijken. Er is door de gemeente ondersteuning gegeven op het gebied van kennisontwikkeling, aanpassing van de regelgeving, subsidiemiddelen en het vastgoed. Zo zijn er betere voorwaarden gecreëerd om de organisaties, de bewonersondernemingen, hun eigen koers te kunnen laten varen. Inmiddels, na een paar soms roerige jaren, zijn er ongeveer 15 organisaties in Alkmaar die als bewonersonderneming kunnen worden aangemerkt.

Voorzittersoverleg (VZO)
Iedere Bewonersonderneming heeft een bestuur. De voorzitters van de besturen van Bewonersondernemingen van het eerste uur hebben regelmatig overleg. Ook hebben ze een website, de Kennissite Bewonersondernemingen Alkmaar, mogelijk gemaakt. Hierop is handige informatie te vinden over en voor Bewonersondernemingen.

Ondersteuning
Bestaande maar ook startende bewonersondernemingen kunnen ondersteuning krijgen. Dit kan in de vorm van begeleiding en advies, trainingen, workshops en cursussen en hulp bij het maken of bijstellen van het vrijwilligersbeleid. VCRA werkt samen met diverse netwerkpartners.

Hieronder vind je een kaart van bewonersondernemingen in Alkmaar.

Kaart buurtondernemingen Alkmaar

Wat VCRA voor jouw bewonersonderneming kan betekenen:

+ Je kunt gebruik maken van de specialisten van de VCRA op het gebied van werving van vrijwilligers. 

+ VCRA kan, indien gewenst, ook optreden als adviseur op het gebied van vragen m.b.t. vrijwilligersbeleid of wet & regelgeving.

+ VCRA biedt de mogelijkheid tot scholing van vrijwilligers.

+ Tot slot is de VCRA jouw kennisbank voor alle vrijwilligers gerelateerde vragen.