PARTICIPATIE

Participatie door vrijwilligerswerk

Actief deelnemen aan de samenleving is voor iedereen belangrijk. Dit geldt ook voor mensen, voor wie betaald werk (nog) niet mogelijk is. Vrijwilligerswerk is dan een manier om mee te blijven doen.  In samenwerking met Haltewerk bieden wij begeleiding en ondersteuning bij het vinden en behouden van passend vrijwilligerswerk.

Hoe ziet deze begeleiding en ondersteuning eruit?
Tijdens een kennismakingsgesprek wordt er gekeken naar wat je zelf wil en kan. Je wordt dan gekoppeld aan een vrijwillige coach die samen met jou aan de slag gaat.  De coach helpt mee met het zoeken naar vrijwilligerswerk,  legt contacten bij organisaties en kan ook meegaan naar een kennismakingsgesprek. De coach is ook vast contactpersoon als je als vrijwilliger aan de slag  gaat. Als blijkt dat je meer behoefte hebt aan ondersteuning dan gaat de coach met jou en met de organisatie in gesprek. Het doel is om een plek te vinden waar jouw kwaliteiten tot zijn recht komen, waar je je thuis voelt en met plezier naar toe gaat.

Coach Ankie:
'Soms kunnen mensen je verrassen, ze denken dat ze niets meer kunnen en dat niemand op ze zit te wachten. Dan vindt je ineens precies de goede vrijwilligersplek voor iemand, waar ze zich meteen thuis voelen en helemaal opbloeien. Ik krijg dan enthousiaste reacties van een organisatie, dat ze zo blij zijn met mijn vrijwilliger en dat het zo goed gaat. Dan krijg ik echt kippenvel!’

Wat levert het mijn organisatie op?
Voordat een vrijwilliger bij je organisatie aan de slag gaat is er al goed gekeken naar de mogelijkheden, de motivatie en kwaliteiten van de kandidaat. De kans op een geslaagde match wordt daarmee groter. De vrijwilliger wordt begeleid door een door de VCRA opgeleide coachvrijwilliger. Deze coach is er niet alleen voor ondersteuning en begeleiding van de vrijwilliger maar zeker ook voor de organisatie.

De coördinator van een sportvereniging:
‘Wij zijn zeer tevreden met de inzet van onze vrijwilliger. Hij is er altijd op tijd en komt altijd vrolijk binnen. In overleg hebben we langzaam zijn uren opgebouwd en hij werkt nu twee volle dagen. Hij krijgt nu ook de sleutel mee, we vertrouwen hem volledig! We zijn nu aan het kijken of we hem verder kunnen helpen door een opleiding te gaan volgen zodat hij wellicht een betaalde baan kan vinden in de toekomst. Dat gun ik hem echt.’

Ervaringsverhalen vrijwilligers
‘Ik doe klussen bij oudere mensen thuis en ben eigenlijk veel socialer dan ik had gedacht. De mensen kennen me nu en vragen specifiek naar mij, dat geeft een goed gevoel!’
Simon - Klusvrijwilliger bij een zorginstelling

‘Mijn werk wordt gewaardeerd en ik heb veel verantwoordelijkheid, hier ben ik trots op. Mijn Nederlands is nu veel beter omdat ik elke dag praat met collega’s’
Murad - Kookvrijwilliger bij een wijkcentrum

‘Ik zag voor mezelf weinig opties meer omdat ik alleen maar thuis zat met de kinderen. Ik heb nu leuk en leerzaam vrijwilligerswerk, ik ben hier goed in en ik zie weer mogelijkheden voor mezelf. Ik bouw aan mijn toekomst en ben begonnen met een opleiding.’
Eva – Activiteitenbegeleider bij een zorgcentrum

‘Het is fijn om weer een onderdeel van een team te zijn! Ik doe nuttig werk en er wordt rekening gehouden met het feit dat ik niet alles kan, dus ik mag lekker blijven zitten tijdens het werk’
Ahmed - Maatschappelijk begeleider bij Vluchtelingenwerk

‘Het liefst wil ik gewoon weer werken, maar zie ook wel dat ik daar nog niet aan toe ben. In ieder geval heb ik weer iets om handen en voel me nuttig. Vrijwilligerswerk is voor mij een stap in de goede richting.’
Edwin – Tuinman bij een zorginstelling

* namen zijn gefingeerd om privacy redenen