AAN DE SLAG

Project Aan de slag Alkmaar: Bewoners AZC en vrijwilligerswerk

‘Aan de slag!’ is een landelijk project van Stichting Pharos in samenwerking met vrijwilligerscentrales, de Nederlandse Organisatie Vrijwilligers (NOV), lokale maat-schappelijke organisaties en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Na succesvolle resultaten in Nijmegen en Utrecht is het project uitgezet in 10 nieuwe gemeenten. Als eerste is Alkmaar afgelopen oktober van start gegaan onder leiding van de Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar. Projectleider is Ellen Pals.

Waarom ‘Aan de slag’?
Het doel van het project is om zoveel mogelijk bewoners van de Alkmaarse Asielzoekerscentra (AZC’s) zo snel mogelijk een vrijwilligersklus te kunnen laten doen buiten het AZC. Mensen hebben tijdens hun verblijf in het asielzoekerscentrum weinig om handen. Dit heeft vaak een negatieve invloed op hun gezondheid en welbevinden. Zij willen ook actief zijn, iets terugdoen voor de Nederlandse samenleving, een netwerk opbouwen en snel Nederlands leren. Deelnemen aan de samenleving door actief en zinvol bezig te zijn door middel van vrijwilligerswerk, bevordert hun gezondheid en veerkracht en benut hun talenten en vaardigheden.

Waarom zou je als organisatie meedoen?
Samenwerken met een vluchteling bied je een kans,  een verrijking en een kennismaking met andere werelden. Bovendien beschikken ze over een flinke portie veerkracht, zijn zeer gemotiveerd  en hebben talenten en vaardigheden die je goed kunt benutten voor je organisatie.

Oude Gasfabriek18

Vluchtelingen Aan de Slag tijdens NLdoet 2017 bij de GAS!Fabriek

Wat voor werkzaamheden zoeken we?
Het gaat om laagdrempelige klussen die makkelijk uit te voeren zijn en waar kennis van de Nederlandse taal niet essentieel is. Denk aan ondersteunende werkzaamheden in wijktuintjes en speeltuinen, wandelen met ouderen, koken, hulp bij sportdagen en open dagen, bij het organiseren van buurtfeesten en diverse evenementen. In groepjes sluiten vluchtelingen aan bij bestaande klussen. Het is belangrijk dat ze daarbij in aanraking komen met Nederlands sprekende collega’s.

Wat wordt er van jouw organisatie  gevraagd?

  • Een verklaring van het UWV. Het UWV toetst of het echt om vrijwilligerswerk gaat. Met die verklaring mag de organisatie 3 jaar lang onbeperkt vluchtelingen inzetten als vrijwilligers.
  • Een goede ontvangst  op de werkplek (naast de begeleiding geboden door de Vrijwilligers Centrale). Houd er rekening mee, dat de meeste asielzoekers geen of nauwelijks Nederlands en/of  Engels spreken. Ze hebben een hele andere geschiedenis. Ze kennen Nederland (nog) niet en zijn dus ook niet wegwijs in onze samenleving.

17239953 1349812678374849 2396804107217255268 O

Aan de Slag tijdens NLdoet 2017 bij Park Groene Voet

Wat doet de Vrijwilligers Centrale?

  • Wij helpen bij de aanvraag van de verklaring van het UWV.
  • Wij zoeken ‘klussen’ bij organisaties , werven de vluchtelingen en maken een match met de organisatie.
  • Coaches van VCRA begeleiden vluchtelingen naar en ( indien nodig) op de vrijwilligersplek.

Voor meer informatie of contact over Aan de slag:

Projectleider Ellen Pals:

e.pals@vcra.nl

06 58943521

072 519 16 00