Search Menu

Maken en uitvoeren

"Vrijwilligersbeleid  is beleid dat binnen een organisatie wordt gevoerd met betrekking tot het inzetten van vrijwilligers, de visie op vrijwilligerswerk, taken en verantwoordelijkheden, werving, scholing en begeleiding én de rechtpositie van vrijwilligers."(Bron: MOVISIE)

Er zijn diverse handreikingen die ondersteuning geven bij het maken van een eigen vrijwilligersbeleid. Bedenk wel dat niet elke organisatie hetzelfde is dus ook niet elk vrijwilligersbeleid hetzelfde zal zijn. Een voorbeeld van een stappenplan naar vrijwilligersbeleid is: Werken met vrijwilligers volgens de 6 B’s van Arcon. Dit stappenplan en andere handige voorbeelden vind je bij: Handig om mee te werken.

Stel jezelf eerst veel vragen:

  • Wie en wat zijn we als organisatie?
  • Wat is ons doel?
  • Wat is de meerwaarde van vrijwilligers voor onze organisatie?
  • Wat hebben we vrijwilligers te bieden?
  • Wat vragen we van vrijwilligers?
  • Waarom zou een vrijwilliger speciaal bij onze organisatie iets willen doen? 

Het is goed om het vrijwilligersbeleid van een organisatie op schrift vast te leggen en vervolgens naast de dagelijkse praktijk te leggen. Gebeurt er in de praktijk wat er op papier staat, en zo niet; welke van de twee moet er dan aangepast worden?

De zelfevaluatie van NOV voor het keurmerk Goed Geregeld geeft houvast voor het controleren of beoordelen van jullie vrijwilligersbeleid. Je hoeft niet aan alle punten te voldoen maar het is goed om als organisatie alle punten goed door te lopen en te bespreken wat er precies opgenomen moet worden in het vrijwilligersbeleid.


Wil je dat VCRA jullie vrijwilligersbeleid helpt opstellen of helpt bijstellen? Neem dan contact met ons op.