Search Menu

Vergoedingen

Er zijn organisaties die voldoende geld hebben om hun vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding te geven. Maar andere, de meeste organisaties, niet. Een organisatie is niet verplicht een vergoeding te geven. De vergoeding moet zo laag zijn dat het niet in verhouding staat tot het werk dat je doet.

De Belastingdienst heeft regels die bepalen of iemand wel of niet een vrijwilliger genoemd mag worden en ook regels over de hoogte van vergoedingen voor vrijwilligers. Binnen die regels is geen loonbelasting/heffing of inkomstenbelasting verschuldigd. 

Om welke bedragen gaat het?
Voor vrijwilligers van 23 jaar en ouder is de vergoeding per uur maximaal € 4,50 (met een maximum van € 150,-- per maand en maximaal € 1500,-- per jaar). Voor vrijwilligers onder de 23 jaar is dit maximaal € 2,50 per uur (met een maximum van € 150,-- per maand en maximaal € 1500,-- per jaar).

Voor mensen met een (bijstands)uitkering gelden tot 1 april 2017 nog andere regels en bedragen. Het kan zijn dat de hoogte van de vrijwilligersvergoeding die je krijgt, invloed heeft op de hoogte van je uitkering. Je mag per maand maximaal € 95,- vrijwilligersvergoeding ontvangen, met een maximum bedrag van € 764,- per jaar zonder dat het invloed heeft op je uitkering. Na 1 april worden de toegestane bedragen gelijk getrokken. Ook voor mensen met een uitkering in het kader van de Participatiewet (voorheen de Bijstand) geldt dan € 150,-- per maand met een maximum van € 1500,-- per jaar. 

Let op: Voor jongeren in de bijstand onder de  27 jaar, geldt deze regeling niet. Elke andere betaling dan de daadwerkelijk gemaakte kosten (onkostenvergoeding zoals bijvoorbeeld reiskosten) wordt gekort op de uitkering van jongeren onder de 27 jaar.

Let op: Doe je vrijwilligerswerk bij verschillende organisaties, dan moet je je vergoedingen bij elkaar optellen.

Richtlijnen van de Belastingdienst
De Belastingdienst stelt bepaalde eisen aan het maximum dat vrijwilligers aan vergoeding mogen ontvangen zonder dat er belastingplicht ontstaat. Krijg je een vrijwilligersvergoeding en komt deze (inclusief bijv. etentjes en kerstpakket) boven de normbedragen uit? Dan heeft dit mogelijk invloed op je belastingaangifte. In sommige gevallen kun je je vrijwilligersvergoeding opvoeren als een aftrekbare gift. Het is belangrijk om de richtlijnen van de Belastingdienst goed in de gaten te houden.  

Meer informatie over vrijwilligersvergoedingen, voor organisaties èn voor vrijwilligers vind je op vrijwilligerswerk.nl en www.belastingdienst.nl