Waarom vrijwilligersbeleid?

Iedere organisatie heeft de neiging veel energie te stoppen in het werk dat gedaan moet worden om de doelen te bereiken waar ze voor is opgericht. Om kwaliteit te krijgen in de activiteiten, in het aanbod en de dienstverlening moet er voldoende aandacht zijn voor hen die het werk daadwerkelijk uitvoeren. 

Om als vrijwilligersorganisatie levensvatbaar te worden en te blijven is het noodzakelijk om beleid te hebben over het omgaan met de vrijwillige krachten, met elkaar.

Beleid is het vaststellen van doelen, middelen en een tijdspad die onderling samenhangen. Beleid geeft een richting aan; het zet koers voor het uitvoeren van plannen. Het biedt duidelijkheid over het vrijwilligerswerk binnen de organisatie;

  • Het voorkomt wrijving, conflicten, ongelijke behandeling van vrijwilligers;
  • Het stimuleert vrijwilligers en optimaliseert hun inzet voor het doel van de organisatie.

Er zijn diverse handreikingen die organisaties kunnen ondersteunen bij het opstellen van een eigen vrijwilligersbeleid. Bedenk wel dat niet elke organisatie hetzelfde is dus ook niet elk vrijwilligersbeleid hetzelfde zal zijn.

Vrijwilligersbeleid vereist onderhoud. Voor het verbeteren van het vrijwilligerswerk is het nodig dat het vrijwilligersbeleid van een organisatie regelmatig geëvalueerd en bijgesteld kan worden.

Wil je dat wij helpen bij het opstellen of evalueren van je vrijwilligersbeleid? Neem dan contact met ons op.