Achter de bar

Vrijwilligersorganisaties met een eigen kantine, soosruimte of andere gelegenheid waar alcoholhoudende dranken worden verkocht, moeten zich houden aan de bepalingen in de Drank- en Horecawet. Het doel van de Drank- en Horecawet is verantwoord alcoholgebruik stimuleren en overmatig alcoholgebruik tegengaan. De wet stelt daarom eisen aan het schenken van alcohol.

Heeft onze vrijwilligersorganisatie een vergunning nodig?
Het is verboden alcoholhoudende dranken te verkopen zonder vergunning van de gemeente. Aan het verkrijgen van de vergunning zijn een aantal voorwaarden verbonden:

  • De organisatie moet beschikken over twee leidinggevenden met een Verklaring Sociale Hygiëne.
  • De verkoop wordt alleen gedaan door barvrijwilligers en/of leidinggevenden.
  • Er is een bestuursreglement.
  • Er zijn huisregels. De schenktijden zijn daarin in opgenomen.

Moeten onze vrijwilligers een Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) volgen?
Het schenken van alcohol brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Aan jongeren onder de 18 jaar mag absoluut geen alcohol geschonken worden in het belang van de bescherming van de gezondheid van jongeren en omdat het in bezit hebben van alcohol in openbare ruimten voor jongeren strafbaar is. Daarnaast heeft alcohol invloed op het gedrag van mensen en kan teveel aan alcohol leiden tot agressie en seksueel grensoverschrijdende gedrag. Dit kan de sfeer aardig bederven, terwijl iedereen het gezellig wil houden. Ook gaan alcohol en verkeer niet samen, het verhoogt de kans op ongelukken. Als barvrijwilliger wil je dat zoveel mogelijk voorkomen.

Barvrijwilligers moeten een Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) gevolgd hebben volgens de Drank- en Horecawet. MOVISIE heeft samen met Vereniging NOV, NOC*NSF, Nederlandse Federatie Dorpshuizen, Plattelandsjongeren.nl en Adviesbureau JONG&ZO een digitale Instructie Verantwoord Alcohol schenken gemaakt.  Barvrijwilligers kunnen zo gratis online een certificaat behalen.

Waar kan de vrijwilliger de IVA volgen?
Kijk op onze website bij de Academie onder Online Leren.