Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers hebben net als mensen in loondienst, recht op veilige en gezonde werkomstandigheden.

Sinds 1 januari 2007 is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) niet meer volledig van toepassing op vrijwilligerswerk. Een aantal maatregelen blijven wel van kracht. De organisatie is verantwoordelijk voor veilige en gezonde werkomstandigheden en kan aansprakelijk gesteld worden als dit niet het geval is (Burgerlijk Wetboek, artikel 7:658). 

De maatregelen die van kracht zijn voor vrijwilligers hebben te maken met: