Arbeidsvoorschriften

Welke arbeidsvoorschriften gelden er voor vrijwilligerswerk?

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) geldt sinds 1 januari 2007 niet meer volledig voor vrijwilligerswerk.

Er zijn een aantal uitzonderingen opgenomen in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Voorbeelden hiervan zijn:

  • (ver)bouwwerkzaamheden;
  • werken met gevaarlijke stoffen;
  • werken in lawaaiige omstandigheden;
  • werken in omstandigheden waar sprake is van valgevaar;
  • zwaar lichamelijk werk.

Wat houden veilige en gezonde arbeidsomstandigheden in?
In het algemeen komt dit er op neer dat vrijwilligers veilige toegang tot de werkplek hebben en deze, ook in geval van nood, veilig kunnen verlaten, dat de werkplek zodanig is ingericht dat er veilig gewerkt kan worden en dat er voorlichting en veiligheidsinstructies worden gegeven zodat materiaal en werktuigen veilig gebruikt worden. Ook de aanwezigheid van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidsbrillen en beschermende kleding vallen hieronder. Om geen onnodige risico’s te lopen, is het verder belangrijk om ook de duur van het vrijwilligerswerk in de gaten te houden. Vrijwilligers die immers lange tijd achter elkaar voor de organisatie in touw zijn, kunnen steken laten vallen waardoor zij de veiligheid in gevaar kunnen brengen. Wees hier alert op en spreek mensen er ook op aan. Meer informatie over veilige arbeidsomstandigheden en vrijwilligerswerk vindt u ook via Vrijwilligers en Werk - Arboportaal.

Voor jongeren gelden meer regels en ook voor zwangere vrouwen zijn er aanvullende eisen gesteld.