RI&E en BHV

Gelden de regels van RI&E en BHV ook voor vrijwilligersorganisaties?

Het uitvoeren van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en BedrijfsHulpVerlening (BHV) zijn niet verplicht voor vrijwilligersorganisaties die alleen met vrijwilligers werken. Zodra er mensen in loondienst zijn bij de organisatie, gelden de normale verplichtingen binnen de Arbowet. 

RI&E
Vrijwilligersorganisaties waar alléén vrijwilligers werkzaam zijn hoeven geen Risico-Inventarisatie en -Evaluatie uit te voeren (RI&E). Er is één uitzondering: organisaties die werken met gevaarlijke stoffen of biologische agentia.

De RI&E draait om veiligheid en ook al is een organisatie niet verplicht om een RI&E uit te voeren, dan kan het wel wenselijk zijn. Zowel de organisatie als de vrijwilligers weten dan welke risico's er zijn. 

Vrijwilligersorganisaties waar ook mensen in loondienst zijn, moeten wel een RI&E uitvoeren. Door gebruik te maken van het stroomschema, kun je bepalen wat er voor jouw organisatie van toepassing is. 

Het Steunpunt RI&E is de aangewezen organisatie voor alle vragen met betrekking tot de RI&E. Zij hebben ook instrumenten die je kunt gebruik om de inventarisatie en evaluatie te doen. 

BHV
Als het gaat om BedrijfsHulpVerlening (BHV) geldt ook hier dat vrijwilligersorganisaties waar alléén vrijwilligers werken geen BHV'ers hoeven te hebben. Maar: niet verplicht betekent niet dat het niet wenselijk is. 

Vrijwilligersorganisaties die evenementen organiseren zijn daarnaast niet alleen verantwoordelijk voor de veiligheid van hun eigen medewerkers en vrijwilligers maar ook voor de veiligheid van de bezoekers van het evenement. De Stichting van de Arbeid heeft een handreiking BHV opgesteld waar alles terug te vinden is over Bedrijfshulpverlening.