Belastingen en ANBI

Vrijwilligers en organisaties hebben beide te maken met regelgeving van de Belastingdienst. Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn om verrassingen te voorkomen. 

Vrijwilligers hoeven de vrijwilligersvergoeding die zij krijgen van de organisatie(s) waar zij werkzaam zijn, doorgaans niet op te geven bij de belasting. De Belastingdienst heeft wel een aantal richtlijnen opgesteld zoals een maximaal bedrag wat de vrijwilliger belastingvrij aan vergoeding per jaar mag ontvangen. Als je een vrijwilligersvergoeding krijgt van een organisatie voor het werk dat je doet, kun je die terugschenken aan de organisatie. De vergoeding kun je opgeven bij de Belastingdienst als aftrekbare gift.

Vrijwilligersorganisaties hebben ook te maken met de fiscus. Je kunt te maken hebben met vrijwilligers- en onkostenvergoedingen, de “eco taks” waarbij je een deel van de energiebelasting kunt terugvragen, omzet-, vennootschaps- en kansspelbelasting, successierecht, ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) of SBBI (Sociaal Belangen Behartigende Instelling) status. Je kunt bij de Belastingdienst een ANBI of SBBI status aanvragen waardoor je belastingvoordeel kunt hebben in geval van giften en schenkingen (successierecht). Zo’n status is een voorwaarde wanneer iemand met een WW-uitkering bij je organisatie vrijwilligerswerk wil komen doen.  Maar ook andere belastingen kunnen dus belangrijk zijn voor vrijwilligersorganisaties, die in sommige gevallen een belastingvoordeel kunnen bieden.