ANBI en SBBI status voor organisaties

 

Belangrijk om te weten
Mensen met een WW-uitkering mogen onder de nieuwe regels van UWV geen vrijwilligerswerk doen bij een organisatie die geen ANBI (of SBBI) status heeft. Dat geldt ook voor mensen voor wie een vrijwilligersverklaring bij UWV moet worden aangevraagd, omdat ze geen werkvergunning hebben. Let op: in het tweede geval maakt het niet uit of men een uitkering via UWV heeft!

Belastingvoordeel
Een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status heeft een aantal voordelen. Zo kan men bijvoorbeeld in aanmerking komen voor teruggaaf van 50% van de energiebelasting. Een ANBI-status kan ook ander belastingvoordeel opleveren in verband met erven, schenkingen en giften.

Sportverenigingen, personeelsverenigingen en commerciële organisaties zijn meestal geen ANBI. Mogelijk kunnen deze instellingen wel als Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI) worden beschouwd. Ook hier is belastingvoordeel mogelijk. 

De Belastingdienst heeft alle informatie op een rijtje gezet. 

Voor een vrijwilliger is het ook nuttig om te weten welke status de organisatie heeft waarvoor hij of zij werkt. In sommige gevallen heb je recht op belastingaftrek