Vergoedingen en belasting

Hoe zit dat met vrijwilligersvergoedingen en de Belastingdienst?

De Belastingdienst heeft regels die bepalen of iemand wel of niet een vrijwilliger genoemd mag worden en ook regels over de hoogte van vergoedingen voor vrijwilligers. Binnen die regels is geen loonbelasting/heffing of inkomstenbelasting verschuldigd.

Maar welke regels zijn dat dan? Even op een rijtje:

Voor de Belastingdienst is iemand een vrijwilliger als die een beloning krijgt die binnen de grenzen van een vrijwilligersvergoeding blijft. Die beloning:

  • staat niet in verhouding tot de tijd die je inzet (als vrijwilliger) en de aard van het werk.
  • wordt verstrekt voor daadwerkelijk gemaakte kosten (zoals reiskosten, postzegels, papier, enz.).
  • bestaat uit een uurvergoeding en vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten.

De gezamenlijke waarde van de vergoedingen en verstrekkingen mag maximaal €150 per maand en maximaal €1.500 per kalenderjaar zijn, zonder dat er een belastingplicht ontstaat. Let op: als je een bijstandsuitkering krijgt, gelden andere bedragen die van invloed kunnen zijn op de hoogte van je uitkering. Overleg met je klantmanager.

De Belastingdienst beschouwt een uurvergoeding tot maximaal €4,50 (of €2,50 voor een vrijwilliger jonger dan 23 jaar) als een vrijwilligersvergoeding. Een hogere uurvergoeding is dus nooit een vrijwilligersvergoeding volgens de Belastingdienst.

Kerstpakketten, verjaardagkadootjes, reiskosten enz. vallen voor de Belastingdienst ook onder "beloning" binnen de grenzen van de vrijwilligersregeling. Jij en de organisatie waar je voor werkt als vrijwilliger, dienen daar rekening mee te houden. Ben je werkzaam bij meerdere organisaties, dan moet je de vergoedingen die je krijgt bij elkaar optellen.

Een voorbeeld

Een vrijwilliger werkt 50 uur per maand en krijgt 3 euro per uur vergoeding, per maand uitbetaald. In een(belasting)jaar werkt deze vrijwilliger 10 maanden wel en 2 zomermaanden niet, wegens vakantie. Totaalbedrag van vergoedingen in dit voorbeeld is €1.500. Het uurbedrag komt niet boven het maximumbedrag en is nooit meer dan €150,-- per maand. Dit alles valt dus binnen de grenzen van de vrijwilligersregeling bij de Belastingdienst. Met kerst krijgt deze vrijwilliger een kerstpakket ter waarde van €50,--. Volgens de Belastingdienst gaan we nu over de grens van 1500,-- euro heen. Dit zou kunnen betekenen dat de organisatie waar je vrijwilligerswerk doet loonheffing moet afdragen.

Je kunt meer informatie vinden op www.belastingdienst.nl of je kunt op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur contact opnemen met de Belastingtelefoon: 0800-0543. Je kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met je belastingadviseur.