Vrijwilligersvergoeding als aftrekbare gift

Kan ik mijn vrijwilligersvergoeding opgeven als aftrekbare gift?

Als je een vrijwilligersvergoeding krijgt van een organisatie voor het werk dat je doet, kun je dat terugschenken aan de organisatie. Dan kun je de hoogte van de vergoeding opgeven bij de Belastingdienst als aftrekbare gift. Dat kan vanaf 2012 alleen onder de volgende voorwaarden:

  • je hebt recht op een vrijwilligersvergoeding bij de organisatie waar je werkzaam bent;
  • de vrijwilligersorganisatie waar je werkzaam bent heeft een ANBI-status bij de belastingdienst. 
  • je bent niet in loondienst bij de organisatie;
  • je vergoeding bedraagt maximaal € 4,50 per uur*, €150,- per maand en €1.500,- per jaar;
  • je organisatie geeft een verklaring af dat je daadwerkelijk aanspraak kan maken op de vrijwilligersvergoeding;
  • je organisatie is bereid om deze vergoeding uit te keren;
  • je organisatie heeft voldoende geld in kas om dat ook te doen;
  • er is niet vooraf afgesproken dat je de vergoeding gaat terugschenken;
  • je hebt de vrijheid om over deze vergoeding te beschikken.

*(€ 2,50 in geval van vrijwilligers jonger dan 23 jaar)

Je kunt meer informatie vinden op www.belastingdienst.nl of je kunt op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur contact opnemen met de Belastingtelefoon: 0800-0543. Je kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met je belastingadviseur.