Een veilige omgeving

Vrijwilligersorganisaties moeten zich bewust zijn van de kwetsbaarheid van sommige mensen, vooral van minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking. En vergeet niet: ouders vertrouwen de organisatie en dat geldt ook voor de familie van mensen met een verstandelijke beperking. Zij gaan ervan uit dat de zaken goed geregeld zijn.

De zorg voor een veilige omgeving is daarom heel belangrijk. Het gaat dan niet alleen om praktische zaken, die horen bij bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden. Maatregelen nemen om grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik te voorkomen horen daar ook bij. En voorbereid zijn om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt.

Misbruik heeft grote gevolgen voor de betrokken partijen. Allerlei emoties kunnen gaan spelen. Andere deelnemers, vrijwilligers, ouders vragen zich af of het wel veilig is. Daar komt nog bij dat in  20% van de gevallen de klacht onterecht is. Het helpt als iedere vrijwilliger goed weet hoe je met elkaar omgaat in de organisatie, bijvoorbeeld door middel van omgangsregels.

Het is belangrijk dat iedereen die zich inzet, begrijpt waarom het goed is om over dit onderwerp te praten. Want plegers weten dat er vaak een gebrek aan kennis en beleid is bij vrijwilligersorganisaties. Daar maken ze gebruik van. Met een paar eenvoudige stappen is al veel leed te voorkomen.

In Veilige Handen is een project van de Vereniging NOV, gericht op het voorkomen van seksueel misbruik van minderjarigen bij verenigingen en vrijwilligersorganisaties. In 14 stappen kun je binnen jouw organisatie alles zo regelen dat minderjarigen echt in veilige handen zijn binnen het vrijwilligerswerk.