Personenvervoer

Heeft een vrijwilliger een vergunning nodig voor personenvervoer?

Regelmatig worden vrijwilligers ingezet om personen te vervoeren, soms met een eigen auto, soms met een auto of busje van de vrijwilligersorganisatie. De regels voor het vervoeren van personen zijn opgenomen in de Wet personenvervoer. Door deze wet is het verboden om zonder vergunning tegen betaling personen te vervoeren. Een uitzondering is het vervoer door vrijwilligers.

Welke regels gelden er als vrijwilligers ingezet worden om personen te vervoeren?
In een ministeriële regeling is vastgelegd dat zowel de organisatie als de vrijwilliger voor het personenvervoer niet meer in rekening mogen brengen of mogen ontvangen dan specifiek vastgestelde bedragen. Wanneer de vergoeding voor het vervoer onder de gestelde grensbedragen blijft, zijn vrijwilligers van de Wet personenvervoer uitgezonderd. Zij hoeven dan geen taxivergunning of chauffeurspas aan te vragen.

In het vakblad Vakwerk (2012/4), uitgegeven door Movisie, is uitgebreid aandacht besteed aan de regels om het vervoeren van personen door vrijwilligers. Je vindt het artikel terug op pagina 32.