Uitkeringen en vrijwilligerswerk

Ik heb een uitkering via UWV en ik wil vrijwilligerswerk doen. Mag dat?
Jazeker, maar er zijn wel regels waar je rekening mee dient te houden. Deze regels verschillen per soort uitkering  (ZW, WW, WAO, WIA, Wajong) en je persoonlijke situatie.

Neem vóór je begint altijd contact op met het UWV en vraag schriftelijk toestemming om vrijwilligerswerk te mogen doen. Het is belangrijk dat je de toestemming in bezit hebt, vóórdat je begint met het vrijwilligerswerk. Zo worden misverstanden achteraf voorkomen.

Niet alle vrijwilligersvacatures worden door het UWV geaccepteerd als vrijwilligerswerk. Voor UWV is het belangrijk dat de organisatie een ANBI of SBBI status heeft.


Ik heb een bijstandsuitkering via de sociale dienst van de gemeente. Mag ik vrijwilligerswerk doen?
Jazeker, maar er zijn wel enkele regels waar je rekening mee dient te houden. Neem daarom altijd eerst contact op met je klantmanager en vraag welke regels en afspraken voor jou gelden, vóórdat je met vrijwilligerswerk begint.

Voor mensen met een (bijstands)uitkering gelden tot 1 april 2017 nog andere regels en bedragen. Het kan zijn dat de hoogte van de vrijwilligersvergoeding die je krijgt, invloed heeft op de hoogte van je uitkering. Je mag per maand maximaal € 95,- vrijwilligersvergoeding ontvangen, met een maximum bedrag van € 764,- per jaar zonder dat het invloed heeft op je uitkering. Na 1 april worden de toegestane bedragen gelijk getrokken. Ook voor mensen met een uitkering in het kader van de Participatiewet (voorheen de Bijstand) geldt dan € 150,-- per maand met een maximum van € 1500,-- per jaar.

Als het vrijwilligerswerk het vinden van een betaalde baan bevordert, kunnen gemeenten besluiten maximaal twee jaar een premie van maximaal € 2.292,00 uit te keren voor zover dit bijdraagt aan het bevorderen van de terugkeer naar de arbeidsmarkt.

Let op: Voor jongeren in de bijstand onder de 27 jaar, gelden deze regelingen niet. Elke andere betaling dan de daadwerkelijk gemaakte kosten (zoals bijvoorbeeld reiskosten) wordt gekort op de uitkering van jongeren onder de 27 jaar. Ook de premie voor bevordering van de terugkeer naar de arbeidsmarkt geldt niet voor jongeren onder 27 jaar.