Verblijfsvergunning en werkvergunning

Vrijwilligerswerkvergunning?
Mensen met de Nederlandse nationaliteit mogen vrijwilligerswerk doen. Ook burgers van landen die deel uitmaken van de Europees Economische Ruimte (EER) mogen, met uitzondering van Kroaten, vrijwilligerswerk doen zonder daarvoor een aparte werkvergunning nodig te hebben.

Buitenlanders van buiten de EER die in Nederland verblijven, hebben een geldige verblijfsvergunning nodig. Op die vergunning moet staan dat het is toegestaan om arbeid te verrichten. Dit staat achterop het pasje vermeldt.
Als iemand een verblijfsvergunning heeft waarbij arbeid niet is toegestaan, moet de vrijwilligersorganisatie eerst een verklaring bij het UWV worden aangevraagd. Dit geldt ook voor Kroaten en vluchtelingen. VCRA kan je hierbij helpen. Het duurt ongeveer twee weken voor er een beslissing komt. 

Via het Stroomschema legitimatie en vergunningen kun je nagaan of iemand een vergunning nodig heeft om vrijwilligerswerk te mogen doen. Via het Stappenplan vrijwilligerswerk asielzoekers kun je nagaan of je organisatie een verklaring bij UWV moet aanvragen als de vrijwilliger een vluchteling is. Ook hier geldt natuurlijk dat wij je kunnen helpen bij de aanvraag.

Legitimatiebewijs
Een vrijwilliger moet zich, net als een betaalde werknemer, op de werkplek kunnen legitimeren volgens de rijksoverheid. Je mag iemand vragen om zicht te legitimeren. Je mag als vrijwilligersorganisatie geen kopie maken van het legitimatiebewijs van de vrijwilliger in verband met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Als je het legitimatiebewijs, met toestemming van de persoon, hebt gezien kun je de NAW gegevens en geboortedatum eventueel overnemen in jullie eigen administratie. De Inspectie SZW, Vreemdelingenpolitie, UWV en de Belastingdienst moeten namelijk kunnen controleren.