Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie. Ook als je tijdelijk of als vrijwilliger gaat werken, kan een VOG nodig zijn.

Een werkgever of (vrijwilligers)organisatie kan zelf bepalen of hij je vraagt een VOG te overleggen. Voor een VOG-aanvraag via de gemeente betaal je € 41,35. Als de aanvraag door een organisatie wordt gestart via internet betaal je € 33,85. Hiervoor heeft de organisatie wel E-herkenning nodig. Meer informatie vind je op de website www.justis.nl

Alkmaar
Burgemeester en wethouders van Alkmaar hebben besloten om Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG) gratis te verstrekken aan alle Alkmaarse vrijwilligers. Dit kan wanneer:

  • de organisatie waarvoor en van waaruit je vrijwilligerswerk doet de VOG wenselijk of noodzakelijk vindt én;
  • je een Alkmaarse vrijwilliger bent die het werk doet in Alkmaar of vanuit een Alkmaarse organisatie.

Wat moet je meenemen om de aanvraag voor een gratis VOG in Alkmaar te kunnen doen?

  • Het volledig ingevulde aanvraagformulier
  • Je geldige legitimatiebewijs;
  • Je originele vrijwilligersovereenkomst of, indien je die nog niet hebt, een door de organisatie volledig ingevulde intentieverklaring.

De gemeenten Bergen en Langedijk zijn nog aan het onderzoeken wat zij kunnen doen om VOG's gratis aan vrijwilligers te verstrekken. Wij houden je op de hoogte van de ontwikkelingen.


Gratis VOG : landelijke regeling
Onderzoek heeft aangetoond dat het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers op verschillende manieren bijdraagt aan de veiligheid binnen een vrijwilligersorganisatie. Vanwege dit positieve effect heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie besloten per 1 januari 2015 een regeling te treffen waarbij vrijwilligers die met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking werken, een gratis digitale VOG kunnen krijgen.

Wat moet je doen om gebruik te kunnen maken van de landelijke regeling?
De organisatie moet zich eerst aanmelden via www.gratisvog.nl. Op deze website vind je ook alle informatie over de landelijke regeling voor een gratis VOG voor vrijwilligers.