Verzekeringen

Vrijwilligerswerk en verzekeringen, hoe is dat geregeld?

Een ongelukje zit soms in een klein hoekje. Voor ziektekosten heb je zelf een basis- en vaak een aanvullende ziektekostenverzekering die ook tijdens het verrichten van vrijwilligerswerk geldig is. Maar hoe zit het met Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) tijdens het vrijwilligerswerk? Of als er sprake is van diefstal of vernieling? Een eenvoudig en eenduidig antwoord is helaas niet te geven. Bijna iedere situatie is net even anders. 

Vrijwilligerswerk doen, ben ik dan verzekerd?
Als je wilt weten hoe het bij de organisatie waar je voor werkt is geregeld, kun je dat navragen bij de vrijwilligerscoördinator daar, of bij je contactpersoon bij de organisatie waar je vrijwilligerswerk doet. 

In het algemeen geldt: kijk eerst of de situatie onder je eigen verzekeringen valt. Is dit niet het geval, kijk dan hoe de organisatie waar je werkt de verzekering van de vrijwilligers heeft geregeld. Tot slot kun je kijken of je situatie valt onder de collectieve verzekering die de gemeente waar je woont of vrijwilligerswerk verricht heeft afgesloten.

De gemeente waar je woont heeft met ingang van 2009 een collectieve verzekering afgesloten voor vrijwilligers die wonen en/of vrijwilligerswerk verrichten in hun gemeente. Wat en wie precies onder dekking van de vrijwilligersverzekering valt, verschilt echter per gemeente. Meer informatie hierover vind je op de website van de gemeente waar je woont dan wel waar je vrijwilligerswerk doet. Klik hier voor Alkmaar, Bergen N-H of Langedijk.

Is mijn vrijwilligersorganisatie wel goed verzekerd?
Je wilt natuurlijk dat je organisatie goed verzekerd is. Maar je wilt ook niet te veel premie betalen. Je vraagt je af: mijn gemeente heeft een collectieve verzekering voor vrijwilligers en vrijwilligerswerk, dus is zelf verzekeren wel nodig? Nou, soms wel.

Een goede verzekering kan je organisatie veel tijd, geld en energie besparen. Om te weten of je organisatie al dan niet goed verzekerd is en ook om een goede verzekering af te kunnen sluiten, zul je eerst moeten weten welke risico's de vrijwilligers en de organisatie precies lopen. Pas als je weet welke risico's er binnen je organisatie spelen, kun je beoordelen wat er van de collectieve verzekering voor jou van toepassing is en welke verzekeringen zinvol zijn om nog af te sluiten.

Samen met Reatsheren Van Orden hebben wij een Stappenplan verzekeringen voor vrijwilligersorganisaties opgesteld. Hierin kun je terugvinden waar je rekening mee moet houden als het gaat om het verzekeren van vrijwilligersorganisaties.