De Vrijwilligers Academie is een dienst van Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar

WIJ HELPEN ORGANISATIES EN VRIJWILLIGERS ZICH VERDER TE ONTWIKKELEN DOOR HET DELEN EN VERKRIJGEN VAN KENNIS EN VAARDIGHEDEN. 
De samenleving en de overheid doen een steeds groter beroep op mensen om zich vrijwillig in te zetten. Bij een organisatie of particulier. Vrijwilligerswerk wordt complexer en vrijwilligers krijgen meer verantwoordelijkheden. Dat vraagt om meer kennis en vaardigheden. Wij bieden opleiding, advies en kennisdeling. Aan organisaties en individuele vrijwilligers.