De Vrijwilligers Academie is een dienst van Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar

VERGROOT JE KENNIS EN ONTWIKKEL JE VAARDIGHEDEN
De samenleving en de overheid doen een steeds groter beroep op mensen om zich vrijwillig in te zetten. Bij een organisatie of particulier. Vrijwilligerswerk wordt complexer en vrijwilligers krijgen meer verantwoordelijkheden. Dat vraagt om meer kennis en vaardigheden. Wij bieden opleiding, advies en kennisdeling. Aan organisaties en individuele vrijwilligers.