Geslaagde bijeenkomst De Groene Zwaan

30 november hadden wij een zeer geslaagde themabijeenkomst in De Groene Zwaan in De Rijp. De bijeenkomst ging over het genereren van extra middelen voor maatschappelijke organisaties. 

Tijdens de bijeenkomst luisterden meer dan 50 aanwezigen zeer aandachtig naar een vijftal sprekers over bovenstaand onderwerp. Gespreksleider Eerde de Swart, directeur van de Vrijwilligers Centrale, had vooraf een strak tijdschema opgesteld, waar de sprekers zich prima aan hebben gehouden. Hierdoor was er tijdens de borrel voldoende tijd om de sprekers individueel aan te spreken en eventuele vragen voor te leggen.

  1. 1.    Crowdfunding

Gijsbert Koren, autoriteit op het gebied van crowdfunding in Nederland, opende veel deelnemers de ogen met zijn inspirerende verhaal. Er zijn verschillende platforms waar je een crowdfundingsactie kunt opzetten. Helaas is crowdfunding niet het wondermiddel om met weinig inzet veel geld voor je organisatie binnen te halen. Crowdfunding heeft alleen zin als je een groot netwerk kunt mobiliseren om deel te nemen aan de door jou op te zetten actie. Dat mobiliseren kost veel tijd en inzet van de organisatoren. Maar dat het heel succesvol kan zijn als je die zaken goed op orde hebt, bewees de actie van De Groene Zwaan, die in 40 dagen 40.000 euro bij elkaar hebben gehaald. Maaike Bosma, initiator van deze actie, vertelde met veel enthousiasme haar verhaal. Uit beide verhalen kwam naar voren, dat het van groot belang is om duidelijk vooraf je doel te bepalen, de doelgroep die je wilt mobiliseren helder te krijgen en je te verzekeren van het enthousiasme en de inzet van je team.

  1. 2.    Subsidie vanuit de gemeente

Krista van Slageren en Bianca Cornelissen van de gemeente Alkmaar vertelden over de mogelijkheden om subsidie van de gemeente aan te vragen. Dit kan om structurele subsidie gaan of specifiek voor bepaalde projecten. Deelnemers gaven aan vooral online op te zoek te gaan naar informatie over subsidies. Hoewel dat natuurlijk een prima manier is, dringen beide spreeksters aan om ook in gesprek te gaan met de gemeente. Bijvoorbeeld  door de gebiedsconsulenten te benaderen om mee te denken over mogelijkheden om vanuit de gemeente ondersteuning te bieden. Ook het subsidiebureau van gemeente kan daarvoor benaderd worden. Samen blijkt er dan vaak meer mogelijk dan men in eerste instantie had gedacht.

  1. 3.    Samenwerken met bedrijven

Leoniek Verhage legde de aanwezigen uit hoe Stichting De Waaier maatschappelijke organisaties ondersteunt bij het leggen van contacten met bedrijven in de regio. Deze maatschappelijk betrokken bedrijven kunnen veel betekenen voor organisaties. Zo helpen groepen medewerkers van bedrijven geregeld om een specifieke vrijwilligersklus uit te voeren, bijvoorbeeld tijdens NLdoet. Maar een bedrijf kan ook diensten of goederen aanbieden. Stichting De Waaier is de tussenpersoon, waar je terecht kunt met je vraag. Zij kijken dan met welk  bedrijf zij je organisatie kunnen matchen. Dit gebeurt ook tijdens de jaarlijkse Beursvloer/Matchmarkt, die Stichting De Waaier organiseert. Uit de reacties bleek dat veel aanwezigen nog niet op de hoogte waren van deze mogelijkheden, maar daar wel heel graag gebruik van wilden gaan maken.

Bezoekers gaven bij het weggaan aan dat zij veel hadden opgestoken van deze bijeenkomst. Ook de opzet, korte interessante presentaties over één thema met aansluitend de mogelijkheid om dieper op de inhoud in te gaan, zowel onderling als met de aanwezige sprekers, sprak hen zeer aan.

Hieronder tref je de presentaties die tijdens de bijeenkomst zijn gegeven aan. 

Presentatie Crowdfunding

Presentatie Gemeente

Presentatie De Waaier