Search Menu

Humanitas trekt aan de bel

Uit een groot onderzoek van Humanitas, één van de grootste vrijwilligersorganisaties, blijkt dat vrijwilligers steeds vaker te maken krijgen met complexe zorgvragen. Wat is nog verantwoord om door vrijwilligers te laten doen?

Door bezuinigingen en de invoer van de participatiesamenleving moeten mensen die zorg nodig hebben het vooral hebben van vrienden of familie. Maar als die er niet zijn, komt het vaak neer op vrijwilligers. Het aantal aanmeldingen is flink gestegen. Momenteel zijn er bij Humanitas ongeveer 24.000 vrijwilligers actief. Deze vrijwilligers helpen samen ongeveer 65.000 mensen in Nederland. Zij helpen bijvoorbeeld mensen op het gebied van eenzaamheid, verlies, opgroeien, opvoeden, thuisadministratie en detentie. Door bezuinigingen hebben instanties geen tijd meer om bij de mensen thuis te komen. Dus is het aan Humanitas en de vrijwilligers om nog bij de mensen thuis te komen en hen bijvoorbeeld te helpen bij schuldhulpverlening of andere administratieve zaken. Vrijwilligers krijgen op deze manier behoorlijk veel sociale problemen voor hun kiezen.

Een zorgelijke ontwikkeling, vindt Rebecca Gerritse van Humanitas. "De vrijwilligers voelen zich vaak heel nauw verbonden met de mensen die ze helpen. Maar we vragen heel veel van ze. De vraag is of je op deze manier de participatiesamenleving niet te veel oprekt."

Humanitas vindt dat de overheid en gemeenten nu aan zet zijn. Zij moeten ervoor zorgen dat vrijwilligers niet de taak van professionals overnemen. Beiden moeten elkaar juist aanvullen. "We moeten nu tot actie overgaan, anders zijn we bang dat we onze vrijwilligers over het randje duwen."

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zegt zich niet te herkennen in het beeld dat Humanitas schetst. "Het zal best eens fout gaan, dat hoort bij zo'n gezamenlijk zoekproces, maar wij herkennen zeker niet dat er op grote schaal vrijwilligers onverantwoord ingezet worden."

Staatssecretaris Jetta Klijnsma, verantwoordelijk voor schuldhulpverlening, trekt naar aanleiding van eerder onderzoek 7,5 miljoen extra uit voor schuldhulpverlening. "Daarmee kunnen gemeenten, professionals en vrijwilligers de hulpverlening beter op elkaar afstemmen."

Bron: NOS