Klaar voor nieuwe privacy wetgeving?

Vanaf 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).  De nieuwe privacyregeling brengt voor  bedrijven, maar ook voor organisaties, die werken met persoonsgegevens een registratieplicht met zich mee die behoorlijk ver gaat. En bijna elk bedrijf of organisatie werkt met persoonsgegevens. Denk maar aan lijsten met gegevens van je (vrijwillige) medewerkers, klantenlijsten en nieuwsbriefsystemen. Weet jij al wat AVG inhoudt en waar je organisatie nou precies aan moet voldoen? 

Het NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) heeft een zevenstappenplan ontwikkeld, waarmee je jouw organisatie AVG-bestendig maakt. Hier zijn ook een aantal voorbeelden te vinden van privacybeleid en verwerkingsovereenkomsten, die je kunt downloaden.

Weet je niet meer precies wat er gaat veranderen? Nieuwsuur (NOS) heeft eind vorig jaar een korte animatie gemaakt waarin de veranderingen helder worden uitgelegd.