Start Masterclasses

Het eind 2019 gehouden behoefteonderzoek onder organisaties heeft ons belangrijke informatie opgeleverd voor de samenstelling van ons opleidingsaanbod. Daarom starten wij in februari met de eerste van een reeks Masterclasses, die tegen een vergoeding te volgen zijn. 

Masterclasses
In februari starten we met geven van masterclasses. De masterclasses bieden je de mogelijkheid om door te groeien in je rol als vrijwilligerscoördinator.

De masterclasses zijn een verdieping op onze basistraining 'Vrijwilligerscoördinatie', maar kunnen ook los van deze training gevolgd worden. De masterclasses bieden vrijwilligerscoördinatoren de kans om zich vakinhoudelijk verder te ontwikkelen.

27-02-2020 Masterclass 1: Werven
Veel organisaties worstelen met de werving van vrijwilligers. Waar vind ik die nieuwe, enthousiaste en betrokken vrijwilligers? Hoe zorg ik dat mogelijke vrijwilligers geïnteresseerd raken in het werken bij onze organisatie. Alle stappen van het wervingsproces komen aan de orde.

12-03-2020 Masterclass 2: Beleid
Het opstellen van vrijwilligersbeleid lijkt een ingewikkelde taak. Hoe stel je een helder vrijwilligersbeleid op? Op welke manier zorg je er vervolgens voor dat het gedragen wordt door je organisatie en ook nog goed wordt uitgevoerd? Hoe kun je je collega’s betrekken bij dit proces? Kun je het bestaande beleid verbeteren en blijven ontwikkelen? Alle onderdelen van vrijwilligersbeleid komen tijdens deze Masterclass aan de orde.

Kijk hier voor meer informatie en inschrijven