Verslag bijeenkomst extra geld organisaties

‘Ik wist niet dat wij daar ook gebruik van konden maken.’ ‘We gaan zeker kijken naar sponsoring door maatschappelijk betrokken ondernemers.’ Enkele van de enthousiaste reacties achteraf van deelnemers aan de bijeenkomst in Het Behouden Huis op dinsdag 9 oktober jl.  De themabijeenkomst ‘Vijf manieren voor organisaties om aan extra geld te komen’ werd door de Vrijwilligers Centrale in samenwerking met de gemeente Langedijk georganiseerd. Want organisaties zijn bijna altijd op zoek naar extra middelen, zowel financieel als materieel.

Na het openingswoord door Eerde de Swart, directeur van de Vrijwilligers Centrale, sprak wethouder Marcel Reijven de deelnemers toe. Hij legde uit dat de gemeente vrijwilligerswerk een warm hart toedraagt. Daarom helpen zij waar mogelijk. Soms door rechtstreekse subsidies te verstrekken ten bate van een bepaalde activiteit, maar  bijvoorbeeld ook door het subsidiëren van de Vrijwilligers Centrale om dit soort bijeenkomsten mogelijk te maken. Want het budget van de gemeente is zeker niet onbeperkt en het is dus goed om ook naar andere mogelijkheden tot financiering te kijken.

En dat die mogelijkheden er zijn, bleek vervolgens uit de flitspresentaties, waarin naast subsidieverlening, fondsenwerving, het inzetten van vrijwilligers, sponsoring, matches met maatschappelijk betrokken ondernemers en crowdfunding aan de orde kwamen.

Anne Oostenveld vertelde enthousiast over hoe Het Behouden Huis in Oudkarspel gered is van de sloop en inmiddels is uitgegroeid tot een bloeiende buurtonderneming. Petra Schoon van Wonen Plus Welzijn vertelde hoe onder andere sponsoring helpt om nieuwe of bijzondere activiteiten op te zetten of in stand te houden. Marjan Brethouwer van de gemeente Langedijk gaf uitleg over de motivatie die ten grondslag ligt aan door de gemeente te verstrekken subsidies en op welke gronden deze verstrekt kunnen worden. Marisa Rodriguez van Stichting De Waaier maakte duidelijk dat maatschappelijk betrokken ondernemers organisaties op vele manieren kunnen helpen. Maake Bosma legde ten slotte uit hoe een crowdfundingsactie De Groene Zwaan in De Rijp heeft geholpen om geld bij elkaar te krijgen voor de restauratie van dit pand.

Dit leverde de nodige nieuwe inzichten op voor de aanwezige vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Na afloop konden de aanwezigen onder het genot van een hapje en drankje aan de sprekers vragen stellen over de verschillende onderwerpen, die in de presentaties aan de orde waren gekomen. Anderen gebruikten dit moment om te netwerken en nieuwe contacten te leggen.

Hieronder kun je de presentaties van alle sprekers bekijken. In het filmpje zijn ze achter elkaar gezet. Onder het filmpje staan nog enkele foto's van de bijeenkomst. Foto's gemaakt door Annelieke Bosdijk voor de Vrijwilligers Centrale.