Search Menu

Vrijwilligers en verzekering: Informatieavond

De gemeente Alkmaar is zuinig op vrijwilligers. Met een goede verzekering wordt voorkomen dat vrijwilligers met lege handen staan, wanneer hen iets overkomt tijdens de uitvoering van hun vrijwilligerswerk.  

Maar hoe zit het eigenlijk met het verzekeren van vrijwilligers? Je wilt goed verzekerd zijn, maar niet teveel premie betalen. Is vrijwilligers zelf verzekeren eigenlijk wel nodig? Ze zijn toch ook collectief verzekerd bij de gemeente? En hoe zit het met de Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) van vrijwilligers?

Omdat elke situatie net weer even anders is, is er geen eenduidig antwood op deze vragen. Daarom organiseert de Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar een informatiebijeenkomst op maandag 19 juni. Samen met assurantiemakelaar Raetsheren Van Orden en de gemeente Alkmaar zullen wij deze avond informatie geven over de vrijwilligersverzekering. 

Meld je hier aan.