Search Menu

Werk jij al met de nieuwste groep vrijwilligers?

Op 31 oktober organiseert de Vrijwilligers Centrale een informatiebijeenkomst om de samenwerking  tussen nieuwkomers (asielzoekers/vluchtelingen en statushouders)  en maatschappelijke organisaties, die werken met vrijwilligers,  te bevorderen. Want deze groep vrijwilligers staat te springen om ook jouw organisatie te komen helpen. Hierbij nodigen wij je van harte uit om deze bijeenkomst bij te wonen.

Handleiding voor een geslaagde samenwerking
De Vrijwilligers Centrale heeft informatiemateriaal ontwikkeld om organisaties meer handvatten te geven om de samenwerking met de nieuwkomers succesvol te laten verlopen.

Uit eigen ervaring
Over hoeveel nieuwkomers hebben we het in onze regio? Waar komen ze vandaan? Wat zijn de ervaringen met bewoners uit het asielzoekerscentrum en met statushouders?  En wat is hun motivatie om vrijwilligerswerk te doen?

Ellen Pals, projectleider bij de Vrijwilligers Centrale, geeft feiten en cijfers m.b.t. de groep nieuwkomers en vertelt iets over het project 'Aan de Slag', waarin bewoners uit het Alkmaarse Asielzoekerscentrum zich  vrijwillig inzetten voor maatschappelijke organisaties.

Een aantal organisaties, die al werken of gewerkt hebben met nieuwkomers, delen hun ervaringen. Ook komen nieuwkomers aan het woord om iets te vertellen over hun motivatie om vrijwilligerswerk te gaan doen en wat dit vrijwilligerswerk voor hen betekent. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.

Dagvoorzitter is Ema Najetovic (o.a. Lieve Zaken en de Vrolijkheid).

We sluiten de bijeenkomst af met hapje en een drankje. Het eerder genoemde informatiemateriaal is ter plekke (gratis) te verkrijgen.

Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden, maar aanmelding vooraf is  noodzakelijk.

Locatie: Freedom House, Hobbemalaan 2a, Alkmaar (Vrijheidskerk)

Datum: Dinsdag 31 oktober 2017  van 15.00 tot 17.30 uur.

Button Inschrijven