Aanmelding Helden van Alkmaar 2019 gesloten

Omdat het aantal aangemelde Helden dit jaar overweldigend is. hebben we moeten besluiten om de aanmeldingsmogelijkheid te sluiten. 

OORSPRONKELIJK BERICHT
In 2019 kunnen voor de achtste keer vrijwilligers, die zich op een bijzondere wijze voor de samenleving hebben ingezet, worden aangemeld voor de onderscheiding 'Held van Alkmaar'. Jaarlijks krijgen enkele tientallen vrijwilligers de speciaal ontworpen medaille in de vorm van een toren, het symbool van de stad Alkmaar, met het opschrift 'Held van Alkmaar'. Dit jaar zullen de onderscheidingen op vrijdag 13 december in Ontmoetingscentrum De Rietschoot in Koedijk tijdens een door ons georganiseerde feestelijke bijeenkomst worden uitgereikt door wethouder Marcel van Zon.

Vanaf 2012 organiseert de Vrijwiilligers Centrale Regio Alkmaar deze uitreiking om de waardering voor vrijwilligers tot uiting te brengen. Ongeveer de helft van de inwoners van Alkmaar boven de 15 jaar zet zich minimaal enekele uren per jaar in als vrijwilliger voor bijvoorbeeld activiteiten in hun wijk, de plaatselijke cultuur, een sportvereniging, een zorg- of welzijnsinstelling of voor iemand, die een beetje extra hulp kan gebruiken.

Veel activiteiten kunnen niet (blijven) bestaan zonder hun inzet. Natuurlijk zijn alle vrijwilligers helden! En dat zijn er in Alkmaar vele duizenden. Deze vrijwilligers doen vaak bijna onzichtbaar hun werk. Door jaarlijks een aantal van deze Helden in het zonnetje te zetten, geven we de vrijwilligers in Alkmaar een gezicht. De onderscheiding is een tastbaar bewijs van de waardering voor deze vrijwilligers.

Wie zijn de Helden van 2019?

Iedereen kan een vrijwilliger aanmelden voor de onderscheiding. Want er zijn vast vrijwilligers, die er dit jaar zijn uitgesprongen. Vieren ze een jubileum in 2019? Hebben ze een bijzondere activiteit georganiseerd? En wat dacht je van die stille rots in de branding, die jaar in jaar uit op de achtergrond blijft, maar o zo belangrijk is voor een organisatie of voor de buurt? Meld hem of haar aan!

Er kunnen per organisatie maximaal twee Helden worden aangemeld. Er vindt geen jurering plaats, want het is geen wedstrijd. Maar we willen natuurlijk wel graag weten, waarom juist deze vrijwilliger wordt aangemeld. Daarom worden alleen aanmeldingen met een goed onderbouwde motivatie, in behandeling genomen. Per vrijwilliger gebruik je één aanmeldingsformulier.

Omdat het aantal aangemelde Helden dit jaar overweldigend is. hebben we moeten besluiten om de aanmeldingsmogelijkheid te sluiten.