Advies en Belangenbehartiging

Een organisatie die met vrijwilligers werkt komt voor vele uitdagingen te staan. Of het nu gaat om werving en selectie, vrijwilligersbeleid, wet- en regelgeving of een voor de organisatie nieuwe situatie. Dan kun je soms wel wat hulp gebruiken.

De Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar zet zich graag in om te helpen vraagstukken in jullie organisatie aan te pakken.

Wij kunnen helpen met onafhankelijk, deskundig advies. Onze adviseurs kunnen zowel inhoudelijk (kennis) als procesmatig (hoe kom ik van A naar Z) ondersteuning bieden. Zij geven “advies op maat”. Wil je weten wat wij voor jouw organisatie kunnen doen? Neem dan contact op met ons.

Daarnaast organiseert onze Vrijwilligers Academie regelmatig themabijeenkomsten over onderwerpen die actueel zijn binnen vrijwilligersland. 

Belangenbehartiging
We zijn een serieuze gesprekspartner van de lokale overheid in onze regio. We laten zien wat het effect is van wet- en regelgeving. We denken waar dat mogelijk is mee over beleid en geven zo nodig advies. Belangrijkste opdracht in de collectieve belangenbehartiging is het zichtbaar maken van het maatschappelijk belang van vrijwilligerswerk. We proberen zoveel mogelijk samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere vrijwilligersorganisaties en -platforms.

De Vrijwilligers Centrale is bovendien lid van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV).

Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) is de belangenorganisatie binnen het vrijwilligerswerk in Nederland. Bij Vereniging NOV zijn 370 (koepel)organisaties aangesloten. Dit zijn organisaties die met of voor vrijwilligers werken. Inhoudelijk bestrijken de lidorganisaties het gehele maatschappelijke spectrum: sport, zorg, groen, veiligheid, jeugd, kunst, cultuur, kerken, politiek enzovoort.

Vereniging NOV treedt op als woordvoerder en lobbyist van het vrijwilligerswerk en is gesprekspartner van politiek, overheid en andere beleidsbeïnvloeders. De leden van Vereniging NOV bepalen samen het beleid voor de toekomst.