Waardering en huldiging

Waardering is één van de belangrijkste manieren om vrijwilligers te behouden. Gemeenten en organisaties zijn zich daar goed van bewust. Elke gemeente in onze regio organiseert een of meerdere waarderingsmomenten voor die vrijwilligers.