Algemeen

Samen met vrijwilligers en maatschappelijke organisaties geven wij vorm en inhoud aan een samenleving waarin iedereen naar eigen vermogen kan meedoen.  

Visie
Vrijwilligerswerk is leuk, leerzaam en zinvol! Iedereen kan iets betekenen, voor een organisatie of een medemens. Wij zijn daarbij een verbindende schakel. Persoonlijk en laagdrempelig. Wij zijn de thuisbasis voor vrijwilligerswerk, met een schat aan kennis, ervaring en enthousiasme. Daarmee stimuleren wij iedereen in onze regio tot deelname aan vrijwilligerswerk. Wij volgen de maatschappelijke ontwikkelingen op de voet. En waar wij kansen zien, nemen wij initiatief. Zo vertalen wij wensen en ideeën in concrete projecten en activiteiten.

Vrijwilligerswerk:

  • Dient het algemeen belang of een specifiek maatschappelijk belang
  • Wordt particulier verricht of in georganiseerd verband
  • Is onbetaald en niet verplicht
  • Leidt niet tot het verdringen van betaalde arbeid

Diensten
Iedereen kan bij ons terecht voor alles wat met vrijwilligerswerk te maken heeft. Via diverse kanalen: websites, sociale media, e-mail, telefoon of een persoonlijk gesprek.

Wij bieden:

  • Bemiddeling en begeleiding
  • Opleiding en ontwikkeling
  • Werving en promotie
  • Kennis en informatie
  • Advies en belangenbehartiging
  • Evenementen ter waardering en huldiging