Wie kunnen er bij ons terecht?

Individuen:

  • Mensen die zich vrijwillig inzetten bij een organisatie die primair een maatschappelijk doel nastreeft.
  • Mensen die zich incidenteel inzetten voor een kortlopend project met een maatschappelijk doel.
  • Mensen die een kwetsbare buurtgenoot tijdelijk of langdurig ondersteunen met informele zorg.
  • Mensen met een vraag op het gebied van informele zorg.
  • Mensen die zich onbetaald inzetten op een van boven genoemde manieren als tegenprestatie voor hun uitkering.
  • Beleidsmakers, bestuurders en anderen die vanwege hun publieke taak met vrijwilligerswerk te maken hebben.
  •  

Organisaties:

  • Wij leveren bovengenoemde diensten aan stichtingen, verenigingen, organisaties met een ANBI-status en commerciële organisaties die van de Belastingdienst toestemming hebben om met vrijwilligers te werken.
  • Andere dan bovengenoemde diensten kunnen wij op maat leveren aan ieder type organisatie, ongeacht de rechtsvorm. Mits de aard van de opdracht primair gericht is op het oplossen van een maatschappelijk probleem of het dienen van een maatschappelijk doel.