ANBI-status

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor ANBI’s. De verstrekking van informatie door goede doelen via internet is vanaf die datum een wettelijke voorwaarde voor behoud van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt immers meer (gratis) transparantie geëist van de ANBI’s.

De Stichting Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar voldoet aan deze eisen en publiceert op haar internetsite de gevraagde gegevens: 

Statutaire naam
Stichting Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar

Publiek bekende naam
Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar (VCRA)

Kamer van Koophandel-nummer
KVK 37139181

Contactgegevens instelling
Bagijnenstraat 11, 1811 KA Alkmaar
072 519 16 00
info@vcra.nl

Doelstelling
De doelstelling van de stichting luidt als volgt:

  • Ondersteuning van vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers. 
  • Bemiddelen van organisaties die vrijwilligerswerk aanbieden en mensen die vrijwilligerswerk willen doen, in het bijzonder ook mensen met een achterstandspositie in de samenleving. 
  • Het in eigen beheer uitvoeren van vrijwilligerswerk. 
  • Het promoten en waarderen van vrijwilligerswerk. 
  • Het aanbieden van deskundigheidsbevordering (vrijwilligersacademie). 
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Hoofdlijnen beleidsplan

Functie en namen bestuursleden
S.C.G.M. den Dulk, Voorzitter
A. Eversdijk, Penningmeester
S.A.J. de Rover, Secretaris
M.E. Aardema, Bestuurslid
Het bestuur is gezamenlijk bevoegd.

Beloningsbeleid
Conform CAO Sociaal Werk 2017-2019

Jaarrekening VCRA 2017

Jaarverslag VCRA 2017