Search Menu

Klachtenprocedure

Wat te doen als je een klacht hebt over VCRA?

Als er iets niet naar wens gaat bij onze dienstverlening, dan horen wij dat graag van je. Wij kunnen dan, in overleg met jou, zoeken naar een gepaste oplossing.
Overal waar mensen werken, worden immers fouten gemaakt. Heb je hierover een klacht, laat het ons dan weten. Dat is jouw recht en je geeft ons de gelegenheid om kennis te nemen van je klacht, hier zorgvuldig mee om te gaan en hiervan te leren. Indien je een klacht wilt indienen kun je de klachtenprocedure van VCRA volgen.

Voor wie is deze klachtenprocedure bedoeld?
Deze klachtenregeling heeft betrekking op alle externe partijen, derden die te maken hebben met VCRA, zoals vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties, opdrachtgevers en andere (zakelijke) contacten. Wanneer je een klacht hebt over de vrijwilligersorganisatie waar je als vrijwilliger werkzaam bent, verwijzen wij je door naar de klachtenregeling van de betreffende organisatie. Wij kunnen je wel helpen bij het verwoorden van jouw klacht.

Procedure in het kort 

 • De contactpersoon Klachten registreert je klacht.
 • De contactpersoon Klachten zorgt ervoor dat je klacht in behandeling wordt genomen.
 • Je klacht wordt behandeld door de leidinggevende van de afdeling/medewerker.
 • Je ontvangt een bevestiging met de naam van de persoon die je klacht behandelt.
 • Je wordt over het algemeen uitgenodigd voor een gesprek.
 • Er wordt altijd hoor en wederhoor toegepast als  jouw klacht  één van onze medewerkers betreft.
 • De beslissing over de klacht vindt plaats binnen 8 weken na ontvangst van de klacht.
 • Je ontvangt hiervan een afschrift.

Hoe dien je een klacht in?
Je dient een klacht altijd via e-mail of schriftelijk in. Hierbij kun je gebruik maken van ons klachtenformulier.

Als je je klacht indient, vermeld dan in ieder geval:

 • Je persoonlijke gegevens;
 • De datum en een duidelijke omschrijving van de situatie waarop de klacht betrekking heeft; 
 • de naam van de medewerker waarover wordt geklaagd (indien van toepassing).


Je kunt je klacht sturen naar: 
Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar
t.a.v. contactpersoon klachten
Bagijnenstraat 11
1811 KA Alkmaar
info@vcra.nl