Privacy verklaring Stichting Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar

De Stichting Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar (VCRA) verwerkt persoonsgegevens en hecht er groot belang aan dit met zorg en conform de AVG uit te voeren. In deze privacyverklaring informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je je privacy rechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor jou van belang kan zijn. 

PRIVACY VERKLARING STICHTING VRIJWILLIGERS CENTRALE REGIO ALKMAAR