Search Menu

Samenwerkingsverbanden

VCRA sluit aan bij verschillende samenwerkingsverbanden:

De Alkmaarse Netwerktafel
De netwerktafel is een samenwerking van de GGZ en maatschappelijke instellingen. 
Het is bedoeld voor mensen met een psychiatrische beperking om hen te ondersteunen 
bij het participeren in de wijk en de gemeente. Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar sluit aan bij de netwerktafel om mensen die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk extra te ondersteunen. 

Platform Zorg en Welzijn
Het Platform Zorg en Welzijn is een samenwerkingsverband tussen Alkmaarse vrijwilligersorganisaties op het gebied van zorg en welzijn. Zij verenigen hun krachten op het gebied van onder andere vrijwilliger inzet. VCRA ondersteunt het platform met advies en praktische uitvoering. 

Noord Hollandse Vereniging van Vrijwilligerscentrales (NHVV)
De NHVV is een overleg waar verschillende vrijwilligerssteunpunten uit Noord-Holland elkaar informeren over de ontwikkelen en nieuwe ideeën op het gebied van vrijwilligerswerk in de provincie.